Livsmedelssäkerhet – Kvalitet – Revisorn svarar

Kiwa Sverige AB utför certifieringar mot Livsmedel och Lantbruk. BRC, ISO 22 000, FSSC, EKO, KRAV, IP Livsmedel, SVDH Svensk standard för livsmedelshantering i butik, MSC,ASC, UTZ, Global Gap, ISO 9000, ISO14000, CSR samt utförande av verifieringsuppdrag. Våra revisorer har lång erfarenhet inom livsmedelssäkerhet och kvalitet. Maria Norén Lead Auditor, Livsmedelsingenjör med lång erfarenhet inom livsmedelsbranschen, bland annat 18 år inom Scan med arbete inom kvalitet, produktutveckling, processteknik, kvalitetschef Djuromsorgsfrågor. Har även haft utbildningar inom HACCP, Internrevision, Grundorsaksanalys och anpassade hygienutbildningar, har arbetat med revison sedan 2006. Utför revisioner som BRC, ISO 22000, FSSC, IP Livsmedel, IP Slakt, IP slakt transport, SVDH Svensk standard för livsmedelshantering i butik, EKO/KRAV och ISO14000. Samt verifieringsuppdrag inom de flesta standarder (Leverantörsbedömningar, djuromsorg, företagens egna CSR krav osv).

www.kiwa.com/se/sv/