Kvalitet – Märkning – Livsmedelssäkerhet

Herax Food Solutions AB grundades 2009 och är ett konsultföretag som vänder sig till företag inom livsmedelsindustrin som verkar på den Skandinaviska marknaden. Sedan starten har vi fokuserat vår verksamhet på rådgivning inom främst märkningslagstiftning i Skandinavien men kan självklart vara behjälpliga med tjänster inom livsmedelssäkerhet och kvalitet. Vi säkerställer märkningen på våra kunders produkters genom att granska den mot de uppställda legala och språkliga krav som finns i Skandinavien. Vi kan hjälpa er att översätta förpackningstexter, riskvärdera olika ingredienser samt utreda närings- och hälsopåståenden.

heraxfood.se
+46 708101137