Livsmedelsjuridik – Märkning
Advokatfirman MarLaw – din partner för livsmedelsjuridik

Sedan 45 år tillbaka är Advokatfirman MarLaw en av Sveriges ledande advokatbyråer som arbetar med marknadsrätt och dess anslutande rättsområden. MarLaw bistår med specialistkompetens inom marknadsrätt, avtal, IT-juridik, upphovsrätt, reklamjuridik, varumärkesrätt och patent. Advokat Katarina Ladenfors är partner
på MarLaw och särskilt inriktad på livsmedelsjuridik. Katarina är flitigt anlitad som processombud i domstol och biträde inför myndigheter. Katarina kan bl.a. hjälpa till med avtal, biträde inför Miljöförvaltningen, granskning av marknadsförings-material utifrån livsmedelslagstiftningen, granskning av närings- och hälsopåståenden och märkning samt registrering av produktnamn.

marlaw.se
mail@marlaw.se
+46 8230735