Allergener

Anne-Li har arbetat med allergener och allergifrågor inom livsmedelsområdet sedan 1999. Hon koordinerar två nätverk inom området – “Födoämnesallerginätverket” tillsammans med Bioconsult AB sedan 1999 samt – “Allergennätverket för industrin” i egen regi sedan 2005. Hon erbjuder också utbildningar, gör utredningar, ger rådgivning och tillhandahåller information om allergi och allergener. Tjänster som främst riktar sig till livsmedelsproducerande företag.
Anne-Li är kemist/molekylärbiolog. Hon har tidigare arbetat på SIK-Institutet för Livsmedel och Bioteknik (numer SP) samt dessförinnan med hjärta o kärlforskning på Wallenberglaboratoriet, GU. Hennes erfarenheter från forskning inom allergiområdet gör också att hon har möjlighet att tolka de senaste forskningsrönen och därmed fungera som en bro mellan forskarvärld och livsmedelsindustri.