Om oss

Så här startades nätverket Kvalitet OnLine och Storträffen.

Om oss 1

Nätverket Kvalitet OnLine och Storträffen

Kvalitet OnLine drivs av Svenska Kvalitetssystem AB sedan 2009 tillsammans med våra experter. Under 2009 lanserade vi vår nätverksportal,
Kvalitet OnLine, där företag kan ställa frågor till våra experter samt diskutera kvalitets- och livsmedelssäkerhetsrelaterade frågor. Löpande,
4-5 gånger årligen, skickar vi ut vårt nyhetsbrev med intressanta teman. Vi startade vårt första fysiska nätverk i Kristianstadsområdet den 9:e mars 2010
och idag har vi 6 olika nätverk igång där företagen träffas 3-4 gånger årligen samt en Internrevisionspool. På våren möts alla nätverk vid den mycket uppskattade konferensen Kvalitet OnLine Storträff.

Medlemsportalen som ingår i samtliga medlemskap har nu fått en rejäl uppfräschning!

På portalen  Workplace by facebook  känner du dig som hemma! Du behöver inte lära dig ett nytt användargränssnitt!
Det finns olika grupper man är med i beroende på medlemskap, certifieringar och intressen och kan följa och diskutera med andra medlemmar i dem olika nätverksgrupperna. Nya grupper fylls på efterhand efter medlemmarnas önskemål!

Kvalitet OnLine utvecklar nätverksträffarna med nya lokala gruppledare fr.o.m. hösten 2019

De lokala gruppledarna kommer att ta hand om nätverksträffarna samt utveckla nya grupper i medlemsportalen Workplace.

Lena kommer att ta hand om administration och tillsammans med gruppledarna i Kvalitet OnLine utveckla nätverkskonceptet, både fysiskt och digitalt.

Vi kommer att starta upp utbildningar inom kort, och medlemmar i Kvalitet OnLine kommer att erhålla rabatt på dessa.

Vi tror på värdeskapande tillsammans – det går inte att vara bäst på allt!

Vårt samhälle idag strävar mot att vi inte ska behöva andra. Alla ska kunna självförverkliga sig och kunna göra fria val.Vi tror att vi mår bra av
att behöva andra och att själva vara behövda.Förväntningarna förändras i takt med samhällsutvecklingen. Idag förväntas en chef veta mer inom betydligt fler områden än förr. Därför behöver vi bygga relationer med människor vi litar på. Låt oss bygga relationer och skapa värde tillsammans – då blir vi bättre!

Våra nätverksgrupper inom livsmedel har varit igång sedan 2010!

Kvalitet OnLine hjälper dig att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med andra chefer!

 

Om oss 2 consid daniel persson

Svenska Kvalitetssystem startades december 2007 av Lena Persson och hennes son Daniel Persson.

Daniel har gått vidare och är nu Affärs /Verksamhetsutvecklare på Consid AB och är nu en av våra experter.