Kontaktinformation

Nätverksansvarig
Lena Person
Mobil: 070 120 00 15
Mejl: lena@kvalitetonline.se

 

Om Kvalitet OnLine

Nätverket Kvalitet OnLine och Storträffen

Kvalitet OnLine drivs av Svenska Kvalitetssystem AB sedan 2009 tillsammans med våra experter. Under 2008 lanserade vi vår nätverksportal,Kvalitet OnLine, där företag kan ställa frågor till våra experter samt diskutera kvalitets- och livsmedelssäkerhetsrelaterade frågor. Löpande,4-5 gånger årligen, skickar vi ut vårt nyhetsbrev med intressanta teman. Vi startade vårt första fysiska nätverk i Kristianstadsområdet den 9:e mars 2010 och idag har vi 5 olika nätverk igång där företagen träffas 3-4 gånger årligen. På våren möts alla nätverk vid den mycket uppskattade konferensen Kvalitet OnLine Storträff.

Medlemsportalen som ingår i samtliga medlemskap har nu fått en rejäl uppfräschning!

På portalen  Workplace by facebook  känner du dig som hemma! Du behöver inte lära dig ett nytt användargränssnitt!
Det finns olika grupper man är med i beroende på medlemskap, certifieringar och intressen och kan följa och diskutera med andra medlemmar i dem olika nätverksgrupperna. Nya grupper fylls på efterhand efter medlemmarnas önskemål!

Vi kommer att starta upp utbildningar inom kort, och medlemmar i Kvalitet OnLine kommer att erhålla rabatt på dessa.

Vi tror på värdeskapande tillsammans – det går inte att vara bäst på allt!

Vårt samhälle idag strävar mot att vi inte ska behöva andra. Alla ska kunna självförverkliga sig och kunna göra fria val.Vi tror att vi mår bra av
att behöva andra och att själva vara behövda.Förväntningarna förändras i takt med samhällsutvecklingen. Idag förväntas en chef veta mer inom betydligt fler områden än förr. Därför behöver vi bygga relationer med människor vi litar på. Låt oss bygga relationer och skapa värde tillsammans – då blir vi bättre!

Våra nätverksgrupper inom livsmedel har varit igång sedan 2010!

Kvalitet OnLine hjälper dig att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med andra chefer!

2009

  • Kvalitet OnLine startar som en digital tjänst för företag som ska certifiera sig mot IP Livsmedel

2010

  • Första fysiska nätverksträffen på Ingman Glass i Åhus
  • Ställer ut på livsmedelsdagarna med positiv respons. Ändrar så att tjänsten gäller hela livsmedelsindustrin. 
  • 3 dec – liten storträff. julbord med Skånsk snöstorm “Från oss alla till er alla” i Helsingborg

2011

  • Första storträffen – 19-20 Maj i Barsebäck – med golftävling

2015

  • 5-årsjubileum för Kvalitet OnLine Storträff!
Svenska Kvalitetssystem startades december 2007 av Lena Persson och hennes son Daniel Persson.
Senior Consultant - Digital Workplace, Office 365 and user adoption på Atea, Oslo i Norge