Kvalitet OnLine Livsmedel

Våra-nätverk-i-Sverige-bild-136x300
IMG_2161 (1)
Malmö-Caldic-sept-2018-300x187

OM NÄTVERKEN KVALITET ONLINE LIVSMEDEL

KVALITET & HÅLLBARHET
Livsmedelsnätverk med fysiska nätverksträffar och digitalt nätverk med inloggning till portalen - tillhör lokal grupp!

Ett förtroligt nätverk där alla delar ambitionen att hjälpa varandra att bli bättre  - varje dag!
Nätverksgrupperna möts på olika värdföretag. Rundvandring i produktionen ingår.
Platser: Malmö - Helsingborg - Kalmar - Kristianstad - Göteborg - Stockholm
Temat för nätverksträffarna har
ett tydligt utbildningsfokus och det ingår alltid workshop.
Allt material ifrån träffarna går att läsa i portalen!

Läs mera här: Produktblad & medlemskap Kvalitet OnLine - Livsmedel 

Detaljer:

 • En förtrolig nätverksgrupp med 15-20 medlemmar
 • 3 möten per år med utbildningsteman
 • Andra event och utbildningar anordnas lokalt
 • Tillgång till lokalt digitalt nätverk med inloggning till portalen - fortsätt att nätverka online!
 • Ingår fri frågeservice till våra experter

  Läs mera här: Kommande nätverksträffar!


NÄTVERKA DIGITALT

NÄTVERKSGRUPPER - LIVSMEDEL läs mer här


 • Nätverka digitalt i Kvalitet OnLines Livsmedelsnätverk
  Du kan välja mellan: Malmö - Stockholm - Göteborg - Kristianstad – Helsingborg
 • Hållbarhet för livsmedelsbranchen
 • Exporterar till USA 

Ingår i nätverksgrupperna:

- Öppet diskussionsforum - ställ din fråga till dina nätverkskollegor i Kvalitet OnLine
- Kvalitet OnLine informerar – senaste nytt och uppdaterat
- Fråga Kvalitet OnLines experter 

Nya grupper som är på g:

 • Interna Revisioner – kompetensnätverk för internrevisorer
 • IP Livsmedel
 • Arbetsmiljö & brand
 • Ständiga förbättringar/LEAN
 • Digitala hjälpmedel och framtidens arbetssätt

ATT NÄTVERKA DIGITALT 
Du som medlem i ett digitalt nätverk får en inbjudan via medlemsportalen Workplace  till kommande inplanerade webinar. I inbjudan finns all information samt en länk som tar dig till webinaret. Vi använder idag verktyget Zoom för våra webinarer. Syftet med dessa webinarer är att enkelt kunna ta del av intressanta presentationer, inspireras, och effektivisera/stödja ditt arbete med miljö och hållbarhet.. Efter varje webinar läggs alla presentationer upp i medlemsportalen , som sedan är tillgängligt för alla medlemmar i gruppen. 

De nya grupperna kommer att startas när det är minst 5 intresserade per grupp!

 


Kvalitet OnLine riktar sig till dig som är kvalitetschef/-ansvarig eller på annat sätt arbetar med kvalitets- och hållbarhetsfrågor.

Vem är medlem i Kvalitet OnLine Livsmedel
Medlemmarna kommer från en mängd olika verksamheter; stora och små och från olika led i livsmedelskedjan. Genom nätverket får våra medlemmar nya infallsvinklar och nya sätt att lösa olika frågor inom kvalitet, miljö & hållbarhet, produktsäkerhet samt märkning.

Om nätverksträffarna
Som medlem  (medlemskap Premium – Kvalitet OnLine)
- Inbjuds du till 3 årliga träffar i ditt lokala nätverk. Träffarna sker på plats hos ett av företagen i nätverken och med ett förutbestämt tema.Under dagen presenteras värdföretaget och vi får också möjlighet att titta på företags produktion (om möjligt).

• Är perfekt när man behöver idéer. Det är alltid några som arbetat med det förut som kan dela med sig av erfarenheter
• Snabb hantering av de frågor som du vill ha svar på då det oftast är frågor som ”brinner i knutarna”
• Utökat kontaktnät och inspiration och energi till arbetet

Ämnen som har diskuterats under de senaste nätverksträffarna:

 • Internkommunikation - visualisera kvalitetsarbetet - Johan Lundell, Nodd
 • Nyheter i standarder - ISO 22000 och BRC ver. 8 - Intertek
 •  Avvikelse och grundorsaksanalys
 • Kvalitetsbristkostnader
 • Interna revisioner
 • HACCP

Låter detta intressant men du har begränsat med tid?
Då kan du nätverka online - nätverka på hemmaplan!

Vi har lokala nätverksgrupper i Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Kalmar, Göteborg och Stockholm.
Du får tillgång till allt material från nätverksträffarna. Du  kan nätverka/ställa dina frågor online till en eller flera personer i nätverksgrupperna i portalen Workplace! 
Läs mer här: Livsmedel - nätverka online- digitala nätverksgrupperMedlemskap ger dig förmåner

• tillgång till dina grupper  i medlemsportalen Workplace
• fritt deltaga på SKYPE-möte  BRC - ISO 22000/FSSC 22000 - Livsmedelsbedrägerier
• tillgång till vårt arkiv med frågor & svar från våra experter  - Premium medlemskap
• möjlighet att ställa frågor till våra experter – Premium medlemskap
• erbjudande/information om öppna kurser, verktyg som underlättar ert kvalitets- och miljöarbete etc.
• reducerad avgift på kurser/utbildningar
• förtur och reducerad avgift på Kvalitet OnLine Storträff
• rabatter och medlemserbjudande från våra samarbetspartners

Läs mera här: Om våra olika nätverk/medlemskap


INTRESSEANMÄLAN