Interna revisioner -Internrevisionspool Kvalitet OnLine

Interna revisoner - Internrevisionspool

KOMPETENSNÄTVERK INTERNREVISORER– FÖR KONTINUERLIG FORTBILDNING!

Ny gruppledare / ansvarig  för INTERNA REVISIONER – Internrevisionspool –Livsmedel

QMG by Sydmark – Ulrika Sydmark

Läs mera här: 
Produktblad & medlemskap Kvalitet OnLine – Livsmedel INTERNA REVISIONER – Internrevisionspool –
Livsmedel

Byten av interna revisioner företagen emellan!

Även du som inte vill byta kan vara med i detta nätverk. Ingår en nätverksträff per år där vi utbyter erfarenheter.


Välj medlemskap:
Interna revisioner – Internrevisionspool

PDCA - blå

Detaljer:

 • Standarder: BRC och  ISO 22000/FSSC 22000
  Önskemål finns om ISO 14001!
 • En förtrolig nätverksgrupp 
 • 1 möte/utbildning  per år ingår
 • Tillgång digitalt nätverk– med material/mallar mm.

KOMPETENSNÄTVERK INTERNREVISORER– FÖR KONTINUERLIG FORTBILDNING!

Om

Det ingår en digital mötesplats i Workplace där ni kan – lägga ut diskussionsfrågor – ladda upp dokument etc.
En heldagsträff per år med innehåll efter önskemål t.ex:

 • Tolkning av olika bitar av standarder
 • Revisionsteknik & Revisionsplaner
 • Vad fokusera på
 • Processrevision

I den digital grupp en i portalen i Workplace finns;

 • Nyheter
 • Diskussionsforum
 • Dokumentbibliotek – checklistor, lagstiftning, branschriktlinjer, avtal tystnadsplikt mm
 • Mötesmaterial: agenda, minnesanteckningar,  dokument
 • Kalender internrevisioner mm
 • Förfrågan hjälp med revisioner Nätverksledare: Värdföretaget/eller
 • annan kursdeltagare – expert vid behov

Medlemskap ger dig förmåner

 • tillgång till digitala nätverksgruppen Interna revisioner/Internrevisionspool i portalen Workplace
 •  erbjudande/information om öppna kurser, verktyg som underlättar ert kvalitets- och miljöarbete etc.
 • reducerad avgift på kurser/utbildningar
 •  förtur och reducerad avgift på Kvalitet OnLine Storträff
 •  rabatter och medlemserbjudande från våra samarbetspartners

Läs mera här: Om våra olika nätverk/medlemskap


INTRESSEANMÄLAN