Part Development

Part Development är ett konsultbolag som stödjer verksamheter i alla branscher att etablera en stärkt
konkurrenskraft genom Lean som ledstjärna. Ett axplock av det vi erbjuder är bl.a. förstudier som resulterar i konkreta handlingsplaner för att uppnå en stärkt konkurrenskraft, träning av ledare i Lean Management, träna verksamheter att skapa effektiva Puls- och
förbättringsstrukturer till olika inspirationsdagar […]