Ecowise

Med Spineweb får ni en användarvänlig molntjänst för hållbarhetsarbete med ledningssystemen enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 45001 (arbetsmiljö), ISO 22000 (livsmedelssäkerhet) m.fl. Helhetslösning för små och medelstora företag. Välj de moduler ni vill ha och bygg på efter era behov: Startsida/Intranät Dokumenthantering Årsschema med händelser Mål- och mätetalsuppföljning Ärendehantering Lagbevakning Riskbedömning Miljöaspektsbedömning […]