Allergi Kompetens

Allergener Anne-Li har arbetat med allergener och allergifrågor inom livsmedelsområdet sedan 1999. Hon koordinerar två nätverk inom området – “Födoämnesallerginätverket” tillsammans med Bioconsult AB sedan 1999 samt – “Allergennätverket för industrin” i egen regi sedan 2005. Hon erbjuder också utbildningar, gör utredningar, ger rådgivning och tillhandahåller information om allergi och allergener. Tjänster som främst riktar […]