fysiskt och digitalt nätverk

KVALITET ONLINE LIVSMEDEL

Om nätverket Kvalitet OnLine Livsmedel

Kvalitet OnLine Livsmedel riktar sig till dig som är kvalitetschef/-ansvarig eller på annat sätt arbetar med kvalitets- och livsmedelssäkerhetsfrågorna.

Vem är medlem i Kvalitet OnLine Livsmedel
Medlemmarna kommer från en mängd olika verksamheter; stora och små och från olika led i livsmedelskedjan. Genom nätverket får våra medlemmar nya infallsvinklar och nya sätt att lösa olika frågor inom kvalitet, livsmedelssäkerhet, produktsäkerhet samt märkning!

LIVSEDELSNÄTVERK

 • Fysiska nätverksträffar på olika värdföretag
 • Digitalt nätverk med inloggning till portalen 

Fysiska nätverksgrupperna möts på olika värdföretag.
Platser: Malmö – Helsingborg  – Kristianstad – Göteborg – Stockholm

Ett förtroligt nätverk där alla delar ambitionen att hjälpa varandra att bli bättre – varje dag!

Temat för nätverksträffarna har ett tydligt utbildningsfokus och det ingår alltid workshop/gruppdiskussioner.
Allt material ifrån träffarna går att läsa i medlemsportalen!

NÄTVERKA DIGITALT – KVALITET ONLINE LIVSMEDEL – medlemsportal och onlinemöte

 • Kvalitet OnLine Livsmedel – kvalitet & livsmedelssäkerhet – digitalt nätverk
  OBS! Tillhör inget lokalt nätverk och inga besök på olika värdföretag

Vi har även följande digitala nätverk:

Ämnen som har diskuterats under de senaste nätverksträffarna:

 • Internkommunikation – visualisera kvalitetsarbetet – Johan Lundell, Nodd
 • Nyheter i standarder – ISO 22000 och BRC ver. 8 – Intertek
 • Avvikelse och grundorsaksanalys
 • Kvalitetsbristkostnader
 • Interna revisioner
 • HACCP

Läs mera här: Kommande nätverksträffar!
Just nu är alla träffar online!
Vi kommer att träffas ute på olika värdföretag så snart det är möjligt!

FÖRDELAR: Om nätverksträffarna på olika värdföretag

 • Är perfekt när man behöver idéer. Det är alltid några som arbetat med det förut som kan dela med sig av erfarenheter
  Snabb hantering av de frågor som du vill ha svar på då det oftast är frågor som ”brinner i knutarna”
 • Utökat kontaktnät och inspiration och energi till arbetet
Vad ingår?  Kvalitet OnLine Livsmedel – medlemskap
 • En förtrolig nätverksgrupp med 15-20 medlemmar
 • Inbjuds du till 3 årliga träffar i ditt lokala nätverk. Träffarna sker på plats hos ett av företagen i nätverken och med ett förutbestämt tema.
  Under dagen presenteras värdföretaget och vi får också möjlighet att titta på företags produktion (om möjligt).
 • Andra event och utbildningar anordnas lokalt
 • Ingår fri frågeservice till våra experter – ställ din fråga anonymt
  – LÄS MER  >> NÄTVERKA DIGITALT


Medlemskap ger dig förmåner – Kvalitet OnLine Livsmedel

• tillgång till dina grupper i medlemsportalen Workplace
• deltaga på onlinemöten
• tillgång till vårt arkiv med frågor & svar från våra experter 
• möjlighet att ställa frågor till våra experter
• erbjudande/information om öppna kurser, verktyg som underlättar ert kvalitets- och miljöarbete etc.
• reducerad avgift på kurser/utbildningar
• förtur och reducerad avgift på Kvalitet OnLine Storträff
• rabatter och medlemserbjudande från våra samarbetspartners