Konsulthjälp

Våra konsulter som vi samarbetar med kan hjälpa er att upprätta ett kvalitetsledningssystem och ge vägledning i arbetet mot certifiering inom nedan standarder:

 • BRC Global Standard
  Omfattar livsmedelssäkerhet och kan användas av alla livsmedelsproducenter.
 • BRC IoP Global standard
  Omfattar förpackningar och dess material, avsedd för tillverkare av livsmedels- och läkemedelsförpackningar.
 • ISO 22000
  Ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet i alla delar av livsmedelskedjan som är till för foderproducenter, maskintillverkare, förpackningsföretag, grossister och butiker.
 • FSC 22 000
 • IFS – International Food Standard
  Standard för alla företag som tillverkar och förpackar livsmedel.
 • IP Livsmedelsförädling
  Omfattar produktsäkerhet, avsedd för livsmedelsproducerande företag.
 • IP Arbetsvillkor
 
Andra tjänster
 • Internrevisioner
 • Märkningsfrågor
 • Utvärdering av ledningssystemet
 • Leverantörsbedömningar eller kundkrav
 • Regelbundna eller avtalsenliga krav
 • Spårbarhet och återkallelse
 • Rengöring & hygien
 • Miljö frågor
 • Leverantörsbedömningar
 • Hållbarhet &CSR frågor

—————————

INTRESSERAD?
Kontakta oss – lena@kvalitetonline.se så berättar vi hur vi kan hjälpa dig!

Utbildning

Öppna utbildningar
Vi anordnar utbildningar tillsammans med våra experter och samarbetspartners.

Som nätverksdeltagare får du riktigt bra rabatter på såväl öppna som företagsinterna utbildningar! 

På våra nätverksträffar tar vi in intresseanmälningar på önskade utbildningar.
Vi startar nya utbildningar efter dessa önskemål, så håll ögonen öppna.

INTRESSERAD/ÖNSKAR UTBILDNING
Har du önskemål om någon utbildning – fyll i kontaktformuläret!