Evenemang - Kommande träffar

Onlinemöten och fysiska träffar
Nu när nätverksträffarna blivit inställda kommer vi att ha många olika tematräffar Online. alla medlemmar i hela Sverige på en och samma gång.
Så snart det är möjligt ses vi ute på olika värdföretag igen!

Kvalitet OnLines medlemsportal Workplace – nätverka digitalt!
Kvalitet OnLines medlemsportal Workplace fyller nu en stor funktion då vi inte vill umgås ”på riktigt”. Här kan du diskutera frågor, tipsa om möjligheter och förbättringar och få nya infallsvinklar på det dagliga arbetet. Du kan använda såväl dator som mobil, och har alltid nätverket nära till hands.

Medlem: Anmäl dig i medlemsportalen – Logga in

INTE MEDLEM? Kontakta oss för mer info om våra grupper och Kvalitet OnLines nätverk!