GDPR

Integritets & cookie policy Kvalitet OnLine

som ägs av Svenska Kvalitetssystem AB som är ansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Policyn som följer nedan anger vilka uppgifter Kvalitet OnLine samlar in, hur de hanteras och vad de används till.