GDPR

Integritets & cookie policy Kvalitet OnLine 

Svenska Kvalitetssystem ägs från och med 1 december 2021 av Aquatiq AB som är ansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Policyn som följer nedan anger vilka uppgifter Kvalitet OnLine samlar in gäller även för Aquatiq AB, hur de hanteras och vad de används till.