Fråga våra experter

Som medlem i Kvalitet OnLine kan du ställa frågor till våra experter!

Ställ din fråga  (kan ställas anonymt) till våra experter via vår medlemsportal Workplace. Frågor och svar publiceras i efterhand på portalen.Vi har experter inom nedanstående områden

Vi har experter inom:
Revisorn svarar och informerar  
Tolkningar av standarder      
Livsmedelssäkerhet      
Kvalitet
Livsmedelssäkerhet      
Miljö      
Hållbarhet      
Arbetsmiljö      
Allergener      
Mikrobiologi      
Märkning
Livsmedelsjuridik      
Förpackningar      
Rengöring      
Skadedjur      
Ständiga förbättringar/LEAN
Digitala hjälpmedel

Valiguard / Kiwa

Valiguard / Kiwa

Livsmedelssäkerhet – Kvalitet - Revisorn svarar
Valiguard har länge varit representant för SAI Global i de skandinaviska länderna, men ägs sedan 15 oktober 2021 av Kiwa Certification AB. Totalt utför vi ca 300 tredjepartsrevisioner om året med inriktning på livsmedelssäkerhet och kvalitet, vilket gör oss till ett av de ledande företagen på detta område. Våra revisorer är mycket erfarna och har gedigen bakgrund från livsmedelsbranschen. Bland de certifieringssystem vi arbetar med finns BRC (Food, Storage & Distribution, Pack, Agents & Brokers), FSSC/ISO 22000, IFS Food, ISO 14001MSC (Marine Stewardship Council) och ASC (Aquaculture Stewardship Council) Chain of Custody, EU-ekologisk och KRAV-ekologisk livsmedelsförädling, import, införsel, grossistverksamhet, marknadsföring och försäljning samt KRAV slakt.

MarLaw

MarLaw

Livsmedelsjuridik - Märkning
Advokatfirman MarLaw – din partner för livsmedelsjuridik
Sedan 45 år tillbaka är Advokatfirman MarLaw en av Sveriges ledande advokatbyråer som arbetar med marknadsrätt och dess anslutande rättsområden. MarLaw bistår med specialistkompetens inom marknadsrätt, avtal, IT-juridik, upphovsrätt, reklamjuridik, varumärkesrätt och patent. Advokat Katarina Ladenfors är partner
på MarLaw och särskilt inriktad på livsmedelsjuridik. Katarina är flitigt anlitad som processombud i domstol och biträde inför myndigheter. Katarina kan bl.a. hjälpa till med avtal, biträde inför Miljöförvaltningen, granskning av marknadsförings-material utifrån livsmedelslagstiftningen, granskning av närings- och hälsopåståenden och märkning samt registrering av produktnamn.
marlaw.se
mail@marlaw.se
+46 8230735

Sandholm Associates AB

Sandholm Associates AB

Kvalitet - Ständiga förbättringar – LEAN
Sandholm Associates AB har tillhandahållit konsultation och utbildning i kvalitet och kundorienterad verksamhetsutveckling sedan 1971. Sandholm AB och är därmed det konsult- och utbildningsföretag som har den längsta erfarenheten i Europa av att hjälpa olika företag och organisationer med att utveckla verksamheten genom att fokusera på ett kundorienterat och faktabaserat förbättringsarbete. Företaget är sedan många år den ledande aktören gällande kvalitet, förbättringsarbete, Sex Sigma och Lean i Skandinavien. Lokalbolag finns även i Kina och Portugal.
sandholm.se
info@sandholm.se
+46 87555990

Herax Food Solutions AB

Herax Food Solutions AB

Kvalitet - Märkning - Livsmedelssäkerhet
Herax Food Solutions AB grundades 2009 och är ett konsultföretag som vänder sig till företag inom livsmedelsindustrin som verkar på den Skandinaviska marknaden. Sedan starten har vi fokuserat vår verksamhet på rådgivning inom främst märkningslagstiftning i Skandinavien men kan självklart vara behjälpliga med tjänster inom livsmedelssäkerhet och kvalitet. Vi säkerställer märkningen på våra kunders produkters genom att granska den mot de uppställda legala och språkliga krav som finns i Skandinavien. Vi kan hjälpa er att översätta förpackningstexter, riskvärdera olika ingredienser samt utreda närings- och hälsopåståenden.
heraxfood.se
+46 708101137

Bergström & Hellqvist

Bergström & Hellqvist

Kvalitet - Livsmedelssäkerhet – Märkning
Bergström & Hellqvist grundades 1999 av Magnus Bergström och Rikard Hellqvist och har sedan starten haft ett stort antal kunder, både stora och småföretag, myndigheter och storhushåll i den svenska livsmedelsbranschen.I dag är verksamheten inriktad på att erbjuda högkvalitativa konsulttjänster, utbildningar och onlineutbildningar till vinnare inom följande kundkategorier: Livsmedelsindustri, Storhushåll och Kontroll- myndighet. Bergström & Hellqvist är uppskattade utbildare och konsulter. Företagets grundare har skrivit boken ”Kvalitets- och miljöledning i livsmedelsbranschen” samt populära handböcker som syftar till att förstå och tillämpa olika standarder.
http://www.bergstrom-hellqvist.com
info@bergstrom-hellqvist.com
+46 18300870

Intertek

Intertek

Kvalitet – Livsmedelssäkerhet – Förpackningar Intertek hjälper kunder längs hela livsmedelskedjan att säkra kvalitet, äkthet och säkerhet hos sina produkter. Med tjänster som livsmedelsanalys, regulatorisk rådgivning och certifiering enligt svenska och internationella standarder och program erbjuder vi en heltäckande kvalitetslösning inom livsmedel och lantbruk. Christel Esbjörnsson Program Manager FSMS & Technical Manager Food, Nordic Business Assurance Mobile +46 733 75 01 06 E-post: christel.esbjornsson@intertek.com Jon Jansson Sales Representative Business Assurance Mobile +46 73 375 01 02 E-post: jon.jansson@intertek.com Hemsida: intertek.se