Fråga våra experter

Som medlem i Kvalitet OnLine kan du ställa frågor till våra experter!

Ställ din fråga  (kan ställas anonymt) till våra experter via vår medlemsportal Workplace. Frågor och svar publiceras i efterhand på portalen.Vi har experter inom nedanstående områden

Vi har experter inom:
Revisorn svarar och informerar  
Tolkningar av standarder      
Livsmedelssäkerhet      
Kvalitet
Livsmedelssäkerhet      
Miljö      
Hållbarhet      
Arbetsmiljö      
Allergener      
Mikrobiologi      
Märkning
Livsmedelsjuridik      
Förpackningar      
Rengöring      
Skadedjur      
Ständiga förbättringar/LEAN
Digitala hjälpmedel

Valiguard / SAI Global

Valiguard / SAI Global

Livsmedelssäkerhet – Kvalitet - Revisorn svarar
Valiguard är representant för SAI Global i de skandinaviska länderna. Totalt utför vi ca 300 tredjepartsrevisioner om året med inriktning på livsmedelssäkerhet och kvalitet. Därmed är vi det ledande företaget på detta område. Våra revisorer är mycket erfarna och har gedigen bakgrund inom livsmedel. Valiguard har också en egen ackreditering från SWEDAC för ekologisk certifiering och för MSC (Marine Stewardship Council) via SAI Global
valiguard.com
foodsafety.sc@saiglobal.com

MarLaw

MarLaw

Livsmedelsjuridik - Märkning
Advokatfirman MarLaw – din partner för livsmedelsjuridik
Sedan 45 år tillbaka är Advokatfirman MarLaw en av Sveriges ledande advokatbyråer som arbetar med marknadsrätt och dess anslutande rättsområden. MarLaw bistår med specialistkompetens inom marknadsrätt, avtal, IT-juridik, upphovsrätt, reklamjuridik, varumärkesrätt och patent. Advokat Katarina Ladenfors är partner
på MarLaw och särskilt inriktad på livsmedelsjuridik. Katarina är flitigt anlitad som processombud i domstol och biträde inför myndigheter. Katarina kan bl.a. hjälpa till med avtal, biträde inför Miljöförvaltningen, granskning av marknadsförings-material utifrån livsmedelslagstiftningen, granskning av närings- och hälsopåståenden och märkning samt registrering av produktnamn.
marlaw.se
mail@marlaw.se
+46 8230735

Allergi Kompetens

Allergi Kompetens

Allergener
Anne-Li har arbetat med allergener och allergifrågor inom livsmedelsområdet sedan 1999. Hon koordinerar två nätverk inom området – “Födoämnesallerginätverket” tillsammans med Bioconsult AB sedan 1999 samt – “Allergennätverket för industrin” i egen regi sedan 2005. Hon erbjuder också utbildningar, gör utredningar, ger rådgivning och tillhandahåller information om allergi och allergener. Tjänster som främst riktar sig till livsmedelsproducerande företag.
Anne-Li är kemist/molekylärbiolog. Hon har tidigare arbetat på SIK-Institutet för Livsmedel och Bioteknik (numer SP) samt dessförinnan med hjärta o kärlforskning på Wallenberglaboratoriet, GU. Hennes erfarenheter från forskning inom allergiområdet gör också att hon har möjlighet att tolka de senaste forskningsrönen och därmed fungera som en bro mellan forskarvärld och livsmedelsindustri.

Kiwa

Kiwa

Livsmedelssäkerhet - Kvalitet – Revisorn svarar
Kiwa Sverige AB utför certifieringar mot Livsmedel och Lantbruk. BRC, ISO 22 000, FSSC, EKO, KRAV, IP Livsmedel, SVDH Svensk standard för livsmedelshantering i butik, MSC,ASC, UTZ, Global Gap, ISO 9000, ISO14000, CSR samt utförande av verifieringsuppdrag. Våra revisorer har lång erfarenhet inom livsmedelssäkerhet och kvalitet. Maria Norén Lead Auditor, Livsmedelsingenjör med lång erfarenhet inom livsmedelsbranschen, bland annat 18 år inom Scan med arbete inom kvalitet, produktutveckling, processteknik, kvalitetschef Djuromsorgsfrågor. Har även haft utbildningar inom HACCP, Internrevision, Grundorsaksanalys och anpassade hygienutbildningar, har arbetat med revison sedan 2006. Utför revisioner som BRC, ISO 22000, FSSC, IP Livsmedel, IP Slakt, IP slakt transport, SVDH Svensk standard för livsmedelshantering i butik, EKO/KRAV och ISO14000. Samt verifieringsuppdrag inom de flesta standarder (Leverantörsbedömningar, djuromsorg, företagens egna CSR krav osv).
www.kiwa.com/se/sv/

Sandholm Associates AB

Sandholm Associates AB

Kvalitet - Ständiga förbättringar – LEAN
Sandholm Associates AB har tillhandahållit konsultation och utbildning i kvalitet och kundorienterad verksamhetsutveckling sedan 1971. Sandholm AB och är därmed det konsult- och utbildningsföretag som har den längsta erfarenheten i Europa av att hjälpa olika företag och organisationer med att utveckla verksamheten genom att fokusera på ett kundorienterat och faktabaserat förbättringsarbete. Företaget är sedan många år den ledande aktören gällande kvalitet, förbättringsarbete, Sex Sigma och Lean i Skandinavien. Lokalbolag finns även i Kina och Portugal.
sandholm.se
info@sandholm.se
+46 87555990

Sweco

Sweco

Arbetsmiljö – Hållbarhet- Miljö


Sweco är nordens ledande konsultföretag inom miljö och teknik med missionen att aktivt bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Sweco Environment utför tjänster bland annat inom vatten, avfall, miljöanalys, miljö- och arbetsmiljöledning och CSR. Affärsmodellen bygger på närhet och enkelhet och Sweco finns på ett 20-tal orter i Sverige. Inom segmentet miljö, arbetsmiljö och CSR hjälper Sweco Environment företag inom både industrin och offentlig verksamhet med lagstöd, ledningssystem för miljö, arbetsmiljö och kvalitet, systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömningar, egenkontroll enligt miljöbalken och myndighetskontakter. —
www.sweco.se
+46424990063

Herax Food Solutions AB

Herax Food Solutions AB

Kvalitet - Märkning - Livsmedelssäkerhet
Herax Food Solutions AB grundades 2009 och är ett konsultföretag som vänder sig till företag inom livsmedelsindustrin som verkar på den Skandinaviska marknaden. Sedan starten har vi fokuserat vår verksamhet på rådgivning inom främst märkningslagstiftning i Skandinavien men kan självklart vara behjälpliga med tjänster inom livsmedelssäkerhet och kvalitet. Vi säkerställer märkningen på våra kunders produkters genom att granska den mot de uppställda legala och språkliga krav som finns i Skandinavien. Vi kan hjälpa er att översätta förpackningstexter, riskvärdera olika ingredienser samt utreda närings- och hälsopåståenden.
heraxfood.se
+46 708101137

Bergström & Hellqvist

Bergström & Hellqvist

Kvalitet - Livsmedelssäkerhet – Märkning
Bergström & Hellqvist grundades 1999 av Magnus Bergström och Rikard Hellqvist och har sedan starten haft ett stort antal kunder, både stora och småföretag, myndigheter och storhushåll i den svenska livsmedelsbranschen.I dag är verksamheten inriktad på att erbjuda högkvalitativa konsulttjänster, utbildningar och onlineutbildningar till vinnare inom följande kundkategorier: Livsmedelsindustri, Storhushåll och Kontroll- myndighet. Bergström & Hellqvist är uppskattade utbildare och konsulter. Företagets grundare har skrivit boken ”Kvalitets- och miljöledning i livsmedelsbranschen” samt populära handböcker som syftar till att förstå och tillämpa olika standarder.
http://www.bergstrom-hellqvist.com
info@bergstrom-hellqvist.com
+46 18300870

Consid

Consid

Digitala hjälpmedel
VÅR STYRKA LIGGER I KOMPETENSEN.
Vi är ett av Sveriges snabbast växande bolag som erbjuder konsulttjänster inom IT, management och digital marknadsföring. Vår affärsidé är att se till att våra kunder blir bäst i världen på det de gör genom att ta vara på den digitala världens möjligheter. Vi gör det med teknik som möjliggjort att diktaturer faller, samhällen förändras och människan utvecklas – med svenskt hjärta och globala ambitioner.
Våra tjänster innefattar bl.a. följande:
  • Automatisering av processer med hjälp RPA (Robot Process Automation)
  • Digital verksamhetsutveckling
  • Verksamhetseffektivisering med hjälp av Botar och AI
  • Kvalitetssäkring genom digitalisering
www.consid.se/intelligentoffice/

Intertek

Intertek

Kvalitet - Livsmedelssäkerhet – Förpackningar – Revisorn svarar
Intertek hjälper kunder längs hela livsmedelskedjan att säkra kvalitet, äkthet och säkerhet hos sina produkter. Med tjänster som livsmedelsanalys, regulatorisk rådgivning och certifiering enligt svenska och internationella standarder och program erbjuder vi en heltäckande kvalitetslösning inom livsmedel och lantbruk.