TEMA KRISHANTERING – FÖRTROENDESKAPANDE KRISKOMMUNIKATION – ALLA VERKSAMHETER KAN DRABBAS AV KRISER!

TEMA KRISHANTERING - FÖRTROENDESKAPANDE KRISKOMMUNIKATION – ALLA VERKSAMHETER KAN DRABBAS AV KRISER! 1Linda Molin, vice VD och partner i Aspekta AB Hur en kris hanteras påverkar förtroendet för verksamheten och varumärket. Aspekta berättar om grunderna i framgångsrik krishantering.