Teknisk hjälp och IT-support: Johani Karonen, Högskolan Skövde som var guld värd än en gång!

– TEMA: HACCP fördjupning kraven i de olika standarderna bl.a. genomgång ISO 22000 nya kraven
– Allt material och redovisning från mötet kommer att finnas i medlemsportalen Workplace
40 deltagare anmälda – vi var nästan 30 som deltog

DELTAGANDE EXPERT/FÖRELÄSARE: Anna Linse Löfgren – Intertek

Deltagarna om Annas föreläsning:

INGICK WORKSHOP – Deltagarna delades in i smågrupper

Fråga 1:  Riskbedömning, hur begränsar man och fokuserar. Fokus livsmedlet som produceras och dess flöde genom anläggningen Livsmedelssäkerheten (inte kvalitet). Mål – trygghet i att identifierat det som är viktigt, nyckeln verifiera dra slutsatser och modifiera

Fråga 2:  CCP, oPRP och PRP. Vad är vad och är definitionen begriplig? Kan man styra med bara PRPer? När blir en PRP en oPRP

Fråga 3: Vilken roll spelar produktionsprocesser Legala krav, kundkrav, känsliga konsumenter? Måste en signifikant fara hanteras som en CCP?

—————————————

Kommentarer från deltagare på detta TEMA-onlinemöte med grupprum/breakoutrooms där vi hade workshop i smågrupper!

Som medlem kan ni läsa om gruppdiskussionerna i medlemsportalen Workplace!
– Allt material och redovisning från mötet finns i gruppen TEMA-träffar.

 

Återblick - Kvalitet OnLine - TEMA: HACCP Fördjupning i kraven i standarder bl.a ISO 22000 nya kraven - Onlinemöte 1
Bild på några av deltagarna
Återblick - Kvalitet OnLine - TEMA: HACCP Fördjupning i kraven i standarder bl.a ISO 22000 nya kraven - Onlinemöte 2
Bilder från grupparbetet