•  ATP-mätning
  • Allergener
  • Listeria
  • Generell mikrobiologi

GRATIS WEBINAR! EXPERT/PARTNER inbjudan – Triolab

Anna Alftenius på Estrella berättar om hur de jobbar med Triolabs snabbmetoder.

Den 23 sep 8:30-10.00

Genomgång av snabbmetoder för ATP, Allergener, Listeria och Mikrobiologi!

  • Livsmedelsindustrin har idag utmaningar att upprätthålla hygien i sin produktion, med de täta växlingar i produktionen som ofta är verklighet. Det är en utmaning att rengöra och verifiera sin rengöring på den korta tid man ofta har till sitt förfogande. Vi på Triolab vill därför ge en översikt över de alternativ som finns tillgängliga under detta partnerevent,  genom att presentera våra olika snabbmetoder för produktionshygien.
    Under detta event fokuserar vi på
  •  ATP-mätning
  • Allergener
  • Listeria
  • Generell mikrobiologi

👤 Föreläsare/Experter TRIOLAB: Produktspecialister Tea Stenlöv och Hanna Tidblom tillsammans med användare av de olika snabbmetoderna.
Tea Stenlöv      Hanna Tidblom