Uppföljningsmöte på septembers nätverksträffars Tema: Nyheter i standarder BRC ver8 och ISO 22000/FSSC 22000 efter att Interteks experter varit på harmoniseringasdagarna  med FSSC i Amsterdam

nov 2 @ 10:30
10:30 (1h)

På ditt kontor

Intertek

Läs mer