SKYPE- uppföljning nyheter – ISO 22000/FSSC 22000

Uppföljningsmöte på septembers nätverksträffars Tema: Nyheter i standarder BRC ver8 och ISO 22000/FSSC 22000 efter att Interteks experter varit på harmoniseringasdagarna  med FSSC i Amsterdam