PARALLELLA SPÅR – LEAN BASIC – FÅ MED HELA ORGANISATIONEN I FÖRBÄTTRINGSARBETET!

PARALLELLA SPÅR - LEAN BASIC – FÅ MED HELA ORGANISATIONEN I FÖRBÄTTRINGSARBETET! 1Ola Johansson, Part Development
Ola presenterar deras nya grundutbildning i Lean som verkligen gör det möjligt att sprida Lean-kunskapen i hela organisationen på ett enormt kostnadseffektivt sätt.