PARALLELLA SPÅR – CERTIFIERINGSNYHETER ISO 22000/FSSC 22000 – förtydligande och tolkningar av viktiga krav.

Återkoppling vilka avvikelser som är vanligast resp. vilka som kommit på nya krav
Anna Linse Löfgren, Intertek & Karin Hansson, Intertek