PARALLELLA SPÅR – CERTIFIERINGSNYHETER BRC v. 8 /IFS – förtydliganden och tolkningar av viktiga krav.

PARALLELLA SPÅR - CERTIFIERINGSNYHETER BRC v. 8 /IFS  - förtydliganden och tolkningar av viktiga krav. 1Jessica Ericsson SAI Global/Valiguard &

Sophie Albrektsson, Intertek