PARALLELLA SPÅR – CERTIFIERINGSNYHETER BRC/IFS – förtydliganden och tolkningar av viktiga krav

Återkoppling vilka avvikelser som är vanligast resp. vilka som kommit på nya krav
Jessica Eriksson SAI Global/Valiguard & Sophie Albrektsson, Intertek