NYHET – SIGILL KVALITETSSYSTEM AB & KVALITET ONLINE – IP LIVSMEDEL genomgång standarduppdatering börjar gälla 1 jan! – Onlinemöte

Detta är det första mötet i detta nya digitala nätverket IP LIVSMEDEL!
Återkommer med mer info
PROGRAMPUNKT
CERTIFIERINGSNYHETER I IP LIVSMEDEL – BÖRJAR GÄLLA FROM 1 JAN. 2021
● CERTIFIERINGSNYHETER IP LIVSMEDEL – förtydliganden och tolkningar av viktiga krav.
Återkoppling vilka avvikelser som är vanligast resp. vilka som kommit på nya krav
Christina Behm Velenik – standardägare IP Livsmedel/Arbetsvillkor – SIGILL KVALITETSSYSTEM AB
  • Special – genomgång nyheterna för slakterierna som börjar gälla 1 jan 2021