Expert/Föreläsare:  Magnus Bergström från Team Bergström & Hellqvist AB

Vi var ca 30 deltagare, Återigen högt betyg på våra möten i Zoom. 
Sagt från deltagare Konkret och koncist!” , “Härligt engagemang från Magnus”

 

AVVIKELSEHANTERING – Avvikelseprocessen måste göra skillnad! 

Genomgång av följande: Magnus Bergström från Team Bergström & Hellqvist AB visade oss hur vi kan bli bättre på att hantera avvikelser.
Vi gick igenom

  • Hur rapporterar vi på ett effektivt sätt
  • Hur hanterar vi fynden som avvikelser
  • Hur analyserar vi resultaten effektivt


Vi avslutade med en workshop där vi fick diskutera vad vi upplevde som svårast att få att fungera i vår egen avvikelsehantering, gemensamma problem i olika verksamheter. 

Några tips från mötet:

  • Gör det enkelt att rapportera in avvikelser, tex whiteboardtavla i produktionen.
  • Engagera ledningen genom att ta in siffror och ekonomi i rapporterna
  • Gör bokslut årsvis över avvikelser, hur har vi lyckats med hanteringen. 


Några frågor som ställdes under mötet:

  • Bör internrevisorn hjälpa till att prioritera vilka avvikelser som väger tyngst och ska åtgärdas snabbast (mer än genom stor resp liten avvikelse)
  • Kan du ge tips på hur och när man kan/bör utvärdera om åtgärderna har avsedd effekt (dvs effektiviteten i systemet)?


Medlemmar hittar svar på frågorna och mer material från träffen i vår medlemsportal!
Klicka här för att komma till medlemsportalen.

 

Ett stort tack till alla våra engagerade medlemmar som deltog i mötet den 16 juni!

jun 16 @ 12:30
12:30 (2h 30′)

Online

Inte medlem/intresserad