Tid: 1 februari kl.8.30-11.00

Vår påverkan på klimatet är troligen vår största utmaning som individer och företagare. Kraven och förväntningar på ansvarsfullt företagande ökar snabbt, inte minst bland konsumenter.

På detta möte kommer Thomas gå igenom hur man startar upp det interna arbetet med att steg för steg identifiera, beräkna och reducera företagets största klimatpåverkande faktorer.
Thomas visar också ett exempel på ett livsmedelsföretag med egen produktion. 

GRATIS FÖR MEDLEMMAR I KVALITET ONLINE!
BLI MEDLEM- Önskar delta: Prova på erbjudande!
PRIS: 1500:- per deltagare från företaget.
Gäller omgående start – 31 mars 2022
Medlemsskap gäller för digitala nätverksgrupperna Kvalitet OnLine livsmedel och Hållbarhet för livsmedelsbranschen. 
Ordinarie pris 5400:- per år och nätverksgrupp. 
Ingår personlig inloggning till medlemsportalen.

OBS! Vi vill att ni är minst två deltagare från företaget på detta första möte för att ni ska kunna komma igång med klimatberäkningar.
 Vid förra mötet om klimatberäkningar visade det sig att ingen kommit igång med detta arbete och det behövs ett antal personer som är involverade på företaget. 

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till ekonomi-, inköps-, kvalitets- och hållbarhetsansvariga samt medarbetare i andra funktioner som skall starta upp arbetet med klimatberäkningar. 

Syfte
Att få ökad kunskap om klimatfrågan i stort samt tillämpa praktiska metoder för att komma i gång med klimatarbetet, med fokus på de första beräkningarna.

 Innehåll

  • Summering av klimatmötet i Glasgow, COP 26
  • EU lagstiftning – Taxonomin Emissionsfaktorer olika energikällor med klimatfokus
  • GHG Protokollet, scope 1/2/3
  • Visar på exempel från livsmedelsföretag med egen produktion
  • Beräkning elförbrukning (skillnad förnybar energi/ej förnybar energi)
  • Hur väljer jag elavtal?
  • Alternativa energikällor, sol, vind, vatten mm.
  • Om jag väljer ny källa, ex solpaneler, är det en belastning på miljön att tillverka solpaneler, när blir det en klimatfördel?


 
HEMUPPGIFT EFTER MÖTET:
Ta reda på hur det ser ut på ditt företag, energiförbrukning och elavtal.
Försök räkna på dina emissionsfaktorer, tex CO2-ekvivalenter. 

UTBILDNING – Vill du lära dig mer om klimatberäkningar?

Delta på vår fortsättningsutbildning som är den 1 och 15 mars då vi går igenom mer om klimatberäkningar och att sätta mål och upprätta åtgärdsplan.

Läs mer här.

FÖRELÄSARE/UTBILDARE: Hållbarhetsnätverket, Thomas Bergmark, Bergmark Sustainability AB  

Thomas Bergmark 
 Thomas Bergmark

Thomas Bergmark som har en bakgrund inom företagsledning sedan mer än 35 år har bl.a. arbetat inom IKEA koncernen under 22 år som verkställande direktör, affärsområdeschef, med inköps strategiska frågor samt de sista 9 åren som Global Hållbarhetschef för IKEA-koncernen.

Thomas är kemi- och livsmedelsingenjör och driver nu, sen 11 år, sitt eget företag och stöttar företag i olika branscher med strategiskt och praktiskt hållbarhetsarbete.