OBS! NYTT VÄRDFÖRETAG
Foodhills f.d. Findus
TEMA:
AVVIKELSEHANTERING med rotorsaksanalys – Hur får vi liv i avvikelsehanteringen?

  • System för att dokumentera avvikelser
  • Hur får man folk att logga avvikelser?
  • Hur engagera ledningen
  • Hur gör man beräkningar på kostnaderna

Ingår workshop!

Inbjudan och program 18 sept – Nätverksträff Foodhills – Kvalitet OnLine Helsingborg

sep 18 @ 08:00
08:00 (1h)

Helsingborg

Anmäl dig här!