Nätverksträff 20 november 2019 Kalmar – värdföretag återkommer!

TEMA NOVEMBER NÄTVERKSTRÄFFAR

Ny stående punkt från våra revisorer – Fråga experterna
– Återkoppling vilka avvikelser som är vanligast resp. vilka som kommit på nya krav
 

TEMA: HUR JOBBAR DU MED STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR – plan, do, check act?
Tänk tillsammans, pröva er fram, se vad som fungerar, dra lärdomar, förbättra, pröva på nytt – och se förbättringsarbetet som en naturlig del av allas ansvar och mandat. Allt detta har länge varit ett självklart förhållningssätt inom LEAN-filosofin.
DET SOM INTE FÖRBÄTTRAS SLUTAR SNART ATT VARA BRA!

Ingår workshop Ständiga förbättringar:

  • Hur kan LEAN korsbefrukta Q?
  • Vilka enkla verktyg använder du?
  • Vad funkar och vad bör du undvika

MEDVERKANDE SAMMARBETSPARTNER/EXPERT:
CENTURI – IT-stöd för ledningssystem

Lunch ingår!

——————————–
Tomten kommer tidigt!
JULKASSEUTDELNING – från oss alla till er alla! Tag med er en produkt i 20 ex – om möjligt!