Lisalott från Intertek går igenom vilka lagar som gäller och vilka som måste följas

Den 16 sept 8.30-10.30

SLV kommer att utföra inspektioner from juli månad.

Föreläsare/expert INTERTEK: Lisalott Gabro, Business Unit Manager, Health, Environmental & Regulatory Services (HERS)

Lisalott

Lisalott jobbar som konsult inom kemikalierelaterade frågor som berör material och produkter världen över.