Lisalott Gabro från Intertek går igenom vilka lagar som gäller och vilka som måste följas

Den 7:e dec 8.30-10.30

Föreläsare/expert INTERTEK: Lisalott Gabro, Business Unit Manager, Health, Environmental & Regulatory Services (HERS)7

Vi var ca 25 st! Mycket nöjda deltagare. Några kommentarer:

 • Allt var väldigt bra, informationen från Intertek samt gruppövningen efteråt.
 • Jättebra föreläsare, tydlig och kunnig. Vi hade även bra grupp diskussion.
 • Lisalott var tydlig
 • Ett relativt svårt ämne där det var bra att få en genomgång av vilka lagstiftningar som gäller. Superbra presentation.
 • Lisalott var duktig och diskussionerna var innehållsrika.

PROGRAM 
Vi gick igenom
Vad avses med material i kontakt med livsmedel
Europeisk lagstiftningVad gäller? Ramförordning och god tillverkningssed
– Särskilda åtgärder för vissa material
-Vem kontrollerar att materiallagstiftningen följs?

Grundregeln är att alla material som kommer i kontakt med livsmedel ska uppfylla de 4 baskraven: 

 1. Inte utgöra en fara för människors hälsa
  2. Inte medföra en oacceptabel förändring av livsmedlets sammansättning
  3. Medföra en försämring av deras organoleptiska egenskaper
  4. Tillverkas i enlighet med god tillverkningssed 
———————————–

WORKSHOP

Diskussion i respektive grupp där var och en turas om att beskriva:

 • Vilka svårigheter/problem har vi stött på när det gäller material i kontakt med livsmedel? (Information i leveranskedjan? Information internt? Tester? Olika lagstiftningar?  Kundkrav?) 
 • Vilka styrkor har vi när det gäller efterlevnad? (Är det något vi lyckats extra bra på? Hur jobbar vi med de idag?)
 • Anser du att denna lagstiftning är tillräckligt uppmärksammad och förstådd på företaget/leveranskedjan? (Varför?)
Intertek o Leselotta fyrkantig

Lisalott Gabro jobbar som konsult inom kemikalierelaterade frågor som berör material och produkter världen över.