Jämförelse mellan IP livsmedel och en GFSI godkänd standard
Christina gick igenom likheter och skillnader mellan IP Livsmedel och en GFSI godkänd standard. 

Expert/Föreläsare: Christina Behm Velenik
Standardutvecklare/Projektedare Sigill kvalitetssystem AB

Tid: 4 februari kl.8.30-10.30

Mycket uppskattat! Några kommentarer från deltagarna

 • Koncist och väldigt öppen dialog.

 • Tydlig info, man fick bättre bild om skillnaderna mellan IP och övriga standarder.

 • Fanns bra chans att ställa frågor.

 • Jag tyckte det var bra att vi alla var tillsammans och besvarade frågorna.

 • Att vi fick stöd för ip certifikat.

Christina Behm Velenik berättade om IP Livsmedel som är en certifieringsstandard för livsmedel, anpassade efter nordiska förhållanden, främst för små och medelstora företag. 
Tips! Det finns material om IP Livsmedel på engelska om det efterfrågas av internationella kunder, kontakta IP Sigill för mer information.

 Innehåll

 • Val av certifiering
 • Likheter och skillnader mellan IP LIvsmedel och GFSI godkänd standard. 
 • Vanligaste avvikelserna
 • Leverantörsbedömning

 
Diskuterades under mötet

 • Har ni stött på problem att kunden inte godkänner IP Livsmedel – vilka problem och varför?
 • Vad ser ni för utmaningar med leverantörsbedömning?
 • Vad skulle ni behöva för att underlätta leverantörsbedömningen? 

MEDLEM I KVALITET ONLINE: Mer information, frågor och svar, tips och föreläsarnas presentationer hittar du på medlemsportalen.