Utbildning – LIVE ONLINE MED HERAX FOOD SOLUTIONS!

Tag chansen och ställ dina frågor under utbildningen!

Ingredienser och ingrediensförteckning – en fördjupningskurs för dig som ansvarar för märkningen av färdigförpackade livsmedel

Utbildning: Märkning- Ingredienser och ingrediensförteckning
Syftet med utbildningen är att ge dig fördjupade kunskaper i hur ingredienser ska anges i märkningen. Du kommer få lära dig vad som gäller olika typer av ingredienser inklusive exempelvis tillsatser, aromer och enzymer. Dessutom kommer vi gå igenom de undantag som finns. Både när det gäller livsmedel som inte behöver ha någon ingrediensförteckning över huvudtaget och när vissa ingredeinser inte behöver anges. Utbildningen varvas mellan bilder med information och filmer med exempel.

Utbildare: Joachim Malmberg & Anna Wedholm

Utbildningens upplägg:
– Inleds med en kort introduktion av Joachim Malmberg från Herax Food Solutions
– Sedan genomgår deltagarna en onlineutbildning (tar cirka 90 minuter). Samtidigt finns Joachim och Anna från Herax Food Solutions tillgängliga för att besvara uppkomna frågor.

PRIS MEDLEM 990 kr/deltagare.

PRIS EJ MEDLEM 1590 kr/deltagare.