Märkning av livsmedel – för er som vill veta mer om märkningsreglerna för livsmedel – Herax Food Solutions – Joachim Malmberg

DATUM: 28 jan – kl. 8.30-11.30 

EJ MEDLEM – vill delta den 28 jan.
PRIS 1200 kr/deltagare ex. moms

Ingår prova på-medlemskap med inloggning till medlemsportalen – nätverka digitalt och ställ dina frågor.
Gäller t.o.m. den 26 februari 2021.
Välj mellan nätverken:

 • IP Livsmedel
 • Kvalitet OnLine Livsmedel 
 • Hållbarhet för livsmedelsbranschen

Märkningsutbildning
Denna utbildning är baserad på märkningsreglerna som presenteras i EU-förordning nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsument (informationsförordningen). Vi tittar närmare på lagkraven och kommer med många praktiska exempel.

Utbildningens upplägg

 • Utbildningen inleds med en kort introduktion av Joachim Malmberg från Herax Food Solutions
 • Sedan genomgår deltagarna en onlineutbildning (tar cirka 55 minuter). Samtidigt finns Joachim och Anna från Herax Food Solutions tillgängliga för att besvara uppkomna frågor.

Utbildningens syfte
Att ge deltagarna en orientering om krav på märkning av både färdigförpackade och oförpackade livsmedel.

Vem ska gå?
Utbildningen vänder sig till personer på livsmedelsföretag eller kontrollmyndigheter som vill veta mer om reglerna kring märkning och presentation av livsmedel.

Under kursen tittar vi närmare på:

 • Vem som ansvarar för märkningen och vad det innebär?
 • Reglerna kring produktbeteckningar.
 • Ingrediensförteckningen – allergener, QUID regler, sammansatta ingredienser.
 • Hur man vet vilka tillsatser som är tillåtna att använda och i vilka mängder?
 • Vilka uppgifter näringsdeklarationen ska innehålla och hur de ska anges.
 • Särskilda regler för vissa produktkategorier – koffein, sötningsmedel mfl.
 • Ursprungsmärkning
 • Datummärkning
 • Vilseledande livsmedelsinformation