Datum: Den 30  sept  kl. 8.30 – 10.30 -onlinemöte
🔹 Kvalitetsmål, avvikelser och förbättringsarbete – hur ska man få ihop allt

Riskanalys behöver en grundorsaksanalys och ger underlag för kvalitetsmål, kvalitetsmålen ger underlag för förbättringsåtgärder, förbättringsåtgärderna hjälper inte alltid utan ger det blir ändå avvikelser, vilka kopplas till de risker och mål man satt. Osv…

👤  Föreläsare/experter från Centuri:
– Affärsstrateg & förändringsledare Anders Hellborg & Fredrik Molin

ONLINEMÖTEN I ZOOM – PARTNEREVENT MED CENTURI AB