Datum: Den 30 sept – Webinar
Kvalitetsmål, avvikelser och förbättringsarbete – hur ska man få ihop allt

Riskanalys behöver en grundorsaksanalys och ger underlag för kvalitetsmål, kvalitetsmålen ger underlag för förbättringsåtgärder, förbättringsåtgärderna hjälper inte alltid utan ger det blir ändå avvikelser, vilka kopplas till de risker och mål man satt. Osv…

Föreläsare från Centuri:
– Affärsstrateg & förändringsledare Anders Hellborg & Fredrik Molin

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL INSPELNINGEN:

https://kunskap.centuri.se/kvalitet_online

INKOMNA FRÅGOR

Fråga: Några exempel på mätbara mål inom livsmedelsbranchen hade varit gött särskilt kopplat till foodsafety.
Svar: Exempel på mål för ledningssystemet för livsmedelssäkerhet:
– 100 % av de anställda har genomgått utbildning i livsmedelssäkerhet senast 2023
– Det finns 0 avvikelser från CCP-övervakning och registrering
– Inga säkra livsmedelsavvikelser per år
– Inga allvarliga och/eller färre än 3 mindre allvarliga avvikelser från internrevisioner per år
– > 85 % av våra råvaruleverantörer måste vara GFSI-certifierade

Fråga: Har ni tips på hur man i praktiken kan göra för att få mätetal på återkommande avvikelser?
Svar: Repeat repair, få ihop avvikelser för att se om det är återkommande. Mät hur många som återkommande, är mätetalet.

Fråga: Hur göra bedömningen? De som registrerar vet ju inte?
Svar: Lägg inte ansvaret på den som rapporterar, du behöver ett sätt att koppla ihop avvikelser. Viktigt att kategorisera. Hur ofta händer det? Bra att ha ett system som fungerar. Koppla till risker.
Förbättringsförslag, en framgångsfaktor- återkoppla till medarbetaren!

Fråga: Hur klarar du av att kategorisera avvikelser i grundförutsättningar?
Svar:
Gäller att se helheten, är en process. Finns register med alla risker, alla typer av risker på ett ställe, i ett system, som gör att du får överblick.