KVALITETSCHEFENS ROLL I DIGITAL VERKSAMHETSUTVECKLING

KVALITETSCHEFENS ROLL I DIGITAL VERKSAMHETSUTVECKLING 1Johan Hagelin och Daniel Persson, Consid AB affärs-och verksamhetsutvecklare (Daniel har tidigare arbetat  i Kvalitet OnLine)
Consid berättar om hur kvalitet och processorientering blir allt viktigare i en digital tid. Hur organiserar vi oss och våra processer för att få nöjdare medarbetare och kunder? Hur kan vi som intresserar oss för kvalitetsfrågor bli motorn i verksamhetens digitala transformation?