Den 29 nov – 7 dec 2022 fysiska nätverksträffar på olika värdföretag i Kvalitet OnLine Livsmedel nätverk.

Återkommer med datum och värdföretag

NÄTVERKSGRUPP: Kvalitet OnLine Livsmedel

Lokala nätverk: Malmö – Helsingborg – Kristianstad – Göteborg – Stockholm