Norsk föreläsare, presentation (PPT) på svenska 

8 & 9november  / Live online kurs

– 2 moduler a 4 timmar