Norsk föreläsare, presentation (PPT) på svenska 

25-27 oktober / Fysisk kurs i Stockholm