Den 13 mars – 31 mars 2023 fysiska nätverksträffar på olika värdföretag i Kvalitet OnLine Livsmedel nätverk.

Återkommer med datum och värdföretag

NÄTVERKSGRUPP: Kvalitet OnLine Livsmedel

Lokala nätverk: Malmö – Helsingborg – Kristianstad – Göteborg – Stockholm