ISO 27000 – LEDNINGSSYSTEM FÖR INFORMATIONSSÄKERHET – SKYDDAR ER INFORMATION!

ISO 27000 - LEDNINGSSYSTEM FÖR INFORMATIONSSÄKERHET - SKYDDAR ER INFORMATION! 1Patrik Frykman, Intertek. Idag kan företag drabbas av mängder av olika former av cyberbrott, däribland bedrägerier, intrång, spioneri och sabotage. Med en ISO 27001-certifiering försäkrar du dig om att du hanterar och skyddar er information
på bästa sätt. Patrik ger tips och råd.