Kvalitet OnLine Livsmedel – TEMA: Digitala hjälpmedel och framtidens arbetssätt – vilka verktyg använder du? – Onlinemöte

Hjärtligt välkommen till kommande träff i Kvalitet OnLine Livsmedel den 30 sept kl. 8.30 – 10.30!
TEMA: Digitala hjälpmedel och framtidens arbetssätt – vilka verktyg använder du?

Kvalitet OnLine Livsmedel - TEMA: Digitala hjälpmedel och framtidens arbetssätt - vilka verktyg använder du? - Onlinemöte 1Medverkande medlem: Evalotte Dahlgren Kvalitets- & produktutvecklingschef/QA & Product development Manager Från Saturnus AB

– berättar om programmet Lucidchart som de använder för processerna i produktionen och vilka andra program och system de använder.

GRUPPDISKUSSIONER – digitala hjälpmedel/system som ni använder i ert dagliga arbete.

  • Vet ni prisbild på era program – en mycket viktig parameter- kan man få testa gratis?

– Vem mer använder Lucidchart -för och nackdelar?
– Vilka program/system använder ni för processerna i produktionen?

– Vilket stöd av ert affärssystem har ni till QA parametrar för processerna?

– Bygger ni egna excel-ark och till vad?

– Ledningssystem och avvikelsesystem – Sharepoint – vilket har ni?

– Microsofts Power BI – vilken data analysterar ni med detta verktyg?

– Kemikalihantering – vilket system använder ni?

Tipsa – vilka andra verktyg/system använder ni – dela med dig!

Medlem: Anmäl dig i medlemsportalen – Logga in

Intresserad – ännu ej medlemanmäl dig här

För dig som deltar kommer inloggning till Zoom-mötet innan mötet äger rum!