TEMA: HÅLLBARHET – leverantörsbedömningar/leverantörskrav
MEDVERKANDE FÖRELÄSARE/EXPERT: THOMAS BERGMARK

Arbetat inom IKEA-koncernen i 22 år och 9 år som global hållbarhetschef. Driver idag Bergmark Sustainability, www.bergmark-sustainability.com

NÄTVERKSLEDARE: Marie Gelhaar

Mötet i korthet
 • Marie Gelhaar hälsade alla välkomna och det blev en presentationsrunda bland deltagarna.
 • Thomas presenterade sig och pratade bland annat om hur arbetet med hållbarhet kan skapa affärsnytta och hur viktigt det är med uppföljning. Han delade med sig en del kring sina erfarenheter från åren på IKEA och hur de drog ner på antalet leverantörer.
 • Sen var det dags för en gruppdiskussion med frågor som besvarades i fyra olika grupper.
Såhär tyckte deltagarna

SAGT FRÅN EN DELTAGARE: Stort område att få grepp om på så kort tid men det var en bra översikt att jobba vidare efter.

Blev dina förväntningar uppfyllda? Vad var bra? BETYG 4,1 av 5,0!
 • Kompetent föredragshållare!
 • Överblicken och exemplen från verkligheten
 • All input från föreläsare och deltagare.
 • Att höra hur andra jobbar med området, och vilken efterfrågan det fn. är på att jobba med hållbarhetsfrågor.
Vad tyckte du om att ha onlinemöte i Zoom?

Betyget från er deltagare är 4,4 av 5,0!

Några frågor som ställdes och diskuterades under mötet:

 • Vad har varit det svåraste under ditt arbete med hållbarhet?
 • Tankar om självskattningssystem?
 • Hur hanterar man den språkmässiga utmaningen?
 • Säljkåren vill berätta för kunder om vad man har åstadkommit inom hållbarhet – hur gör man det kommunikativt intressant?
 • Hur hanterar man prisfrågan?

Medlemmar hittar svar på frågorna och mer material från träffen i vår medlemsportal!

NÄTVERKSGRUPP: Hållbarhet för livsmedelsbranschen

Tack alla för ett givande onlinemöte!