Den 11 februari 2021 var det dags för en nätverksträff på ämnet Metoder för att räkna ut klimatavtryck. Morgonens föreläsare och expert var Britta Florén från RISE och nätverksledare för nätverket Hållbarhet för livsmedelsbranschen var Thomas Bergmark.

Drygt 20 deltagare från många olika spännande företag deltog på denna träff.

Vad tyckte deltagarna?

På frågan “Vad tyckte du om att ha onlinemöte i Zoom?” blev betyget 4,5 av 5,0.

Sagt från en deltagare: “Övergripande info och insynen att det inte är helt enkelt att “räkna” ut klimatavtrycket”.

Mötet i korthet
 • Mötet inleddes med att Lena hälsade välkomna och presenterade dagens program.
 • Britta presenterade sig och sin roll på RISE som ansvarig för RISE Klimatdatabas.
 • Britta fortsatte med att hålla sin föreläsning om Metoder för att räkna ut klimatavtryck:
  • Stort och litet om mat & klimat
  • Klimatkoll med livscykelanalys
  • Olika sorters klimatavtryck för olika syften
 • Sen var det dags för workshop och deltagarna deltagarna delades in i grupper och fick svara på följande frågor:
  • Beräknar ni klimatavtryck för internt bruk och/eller för extern kommunikation?
  • Vilka krav och förväntningar har era kunder när det gäller klimatfrågan?
  • Vilka krav ställer ni själva på era leverantörer angående era råvarors klimatpåverkan?

Medlemmar hittar sammanställning av workshopen och mer material från träffen i vår medlemsportal! Klicka här för att komma till medlemsportalen.

Några frågor som ställdes och diskuterades under mötet
 • Hur ligger viltkött till när det gäller koldioxidekvivalenter?
 • Det skulle vara intressant att inkludera kolsänkor när man beräknar den totala klimatpåverkan för ett livsmedel, dvs. inte bara utsläppen. Hur ser ni på det?
 • Att mäta klimatavtryck innebär mycket arbete, kan man göra en mindre och enklare beräkning själv eller krävs experter?

Medlemmar hittar svar på frågorna och mer material från träffen i vår medlemsportal! Klicka här för att komma till medlemsportalen.

Tack alla för ett givande onlinemöte den 11 februari!

NÄTVERKSGRUPP: Hållbarhet för livsmedelsbranschen

feb 11 @ 08:30
08:30 (2h)

Online

Britta Florén

Inte medlem/intresserad