Onlinemöte i det digitala nätverket

TEMA: Metoder för att räkna ut klimatavtryck

Expert: Britta Florén som idag arbetar på RISE Jordbruk och livsmedel har 20 års erfarenhet från miljöarbete tillsammans med olika aktörer i livsmedelskedjan. Britta är ansvarig för RISE klimatdatabas för livsmedel och har de senaste fem åren arbetat mer inriktat mot att utveckla olika applikationer för att minska matens miljöpåverkan ur ett konsumtionsperspektiv, både i offentlig och privat sektor.

NÄTVERKSGRUPP: Hållbarhet för livsmedelsbranschen

Anmälan: Medlemmar anmäler sig i medlemsportalen: https://kvalitetonline.workplace.com

feb 11 @ 08:30
08:30 (2h)

Online

Britta Florén

Inte medlem/intresserad