Där ni granskar och utvecklar ert egna system – ta chansen att utbilda er HACCP-grupp genom denna utbildning med workshop!

Tid: En heldag och en halvdag – Max. 20 deltagare

Den 11 mars kl 9.00 – 15.00 – heldag

Den 12 mars kl 9.00 – 12.00 – halvdag

Senaste inom HACCP, vi vill uppdatera och inspirera för ständiga förbättringar inom Ert HACCP arbete!  

Väl implementerad och genomförd HACCP skyddar företagets verksamhet, varumärket och framför allt företagets kunder samt konsumenter. Ett system som är väl genomtänkt och logisk från produktbeskrivning och validering genom faroanalys och riskbedömning till verifiering är en säker framgångsfaktor. Delta i workshoppen och granska Ert system samt arbeta aktivt med utvecklingen under utbildningen i en inspirerande miljö! 

Målgrupp
Nyckelpersoner i HACCP/Livsmedelssäkerhets gruppen, kvalitetsansvariga och chefer. Företag med tredjepartscertifiering. 

Syfte
Kursen ska ge en fördjupad kunskap om HACCP och utveckla förmågan att tillämpa HACCP-metodikens delar. Workshoppen kan användas som en del av företagets årliga granskning av HACCP. Uppdatering av nya rån om förhållanden mellan grundförutsättningar, kontrollpunkter och CCP.

Varför ska man gå HACCP-utbildningen på 1,5 dagar?

Inspirerande, erfarenhetsbyte, genomgång av nyheter i Codex Alimientarius allmänna principer för livsmedelshygien och HACCP, nyheter i ISO 22000:2018, utvecklande för alla!

Vad är unikt med denna utbildning?

  • Nyheterna, anpassningen till verkligheten, work-shops, inspirationen.
  • Du får chansen att uppdatera ditt HACCP-system som en del av företagets årliga granskning av HACCP!

Du får intyg efter genomgången utbildning!


Innehåll
– Nyheter inom HACCP
– Livsmedelsburna hälsofaror och deras effekter
– Validering med rätt faktaunderlag
– Bakgrundsfakta – genomgång av informationskällor
– Metoder för riskbedömning
– Uppdaterade metoder för att identifiera kritiska styrpunkter, CCP
– Farostyrningsplanen
– Verifiering – syfte, innebörd och arbetssätt
– Framgångsrikt HACCP team
– Arbetssätt och underlag för utveckling av HACCP-systemet
– Implementering av farostyrningsplan

Utbildningen har ett varierat upplägg, där föreläsningspass varvas med workshops. 

Kursledare – Kimmo Hongisto (revisor Kiwa)

Kursen leds av konsulter som har över 25 års erfarenhet av arbete med HACCP i livsmedelsföretag i ledande roll och som myndighetsinspektör/GFSI godkänd revisor

Anmälan och frågor
Kontakta Kvalitera AB på mejl utbildning@kvalitera.se eller telefon 070-220 88 35

Omfattning

1,5 dagar – live online, dag 1 kl. 9.00-15.00 och dag 2 kl. 9.00-12.00.

PRIS

Pris för 1,5 dagar

Medlem Kvalitet OnLine: 5 400 kr/deltagare

Ej medlem: 5 900 kr/deltagare

Samtliga belopp är ex. moms