25 mars 2021

Heldag kl. 9.00-15.00

Senaste och mest grundläggande inom HACCP, vi vill uppdatera, lära och inspirera Er!

Väl implementerad och genomförd HACCP skyddar företagets verksamhet och varumärket och framför allt företagets kunder och slutkonsumenter. I takten med att samhället utvecklas och medvetenheten ökar hos konsumenter, kunder, myndigheter och företagsägare så ställs det allt högre krav på livsmedelssäkerheten. För att motsvara intressenternas krav och förväntningar behöver samtliga livsmedelsföretag ett fungerande HACCP system. För att lyckats med arbetet behövs kompetenta och motiverade medarbetare!

Målgrupp

HACCP-grupps medlemmar, kvalitetsansvariga, företagsledare

Syfte
Kursen ska ge kunskap om principerna i HACCP Enligt Codex Alimentarius. 

Varför ska man gå HACCP-utbildningen på 1,5 dagar?

Inspirerande, erfarenhetsbyte, genomgång av nyheter i Codex Alimientarius allmänna principer för livsmedelshygien och HACCP, nyheter i ISO 22000:2018, utvecklande för alla!

Vad är unikt med denna utbildning?

 • Nyheterna, anpassningen till verkligheten, work-shops, inspirationen.
 • Du får chansen att uppdatera ditt HACCP-system som en del av företagets årliga granskning av HACCP!

Du får intyg efter genomgången utbildning!


Innehåll

 • HACCP i FSSC/BRC/IFS/IP
 • Centrala begrepp i HACCP
 • Grundförutsättningar
 • Introduktion hälsofaror i livsmedel
 • HACCP- grupp
 • 7-Principer i HACCP
 • Produktbeskrivning och flödesschema
 • Faroanalys och riskbedömning
 • Metoder för val av kritiska styrpunkter, CCP
 • Metoder för övervakning och styrning av CCP
 • Korrigerande åtgärder
 • Validering och verifiering av HACCP-system

Kursledare – Kimmo Hongisto (revisor Kiwa)
Kursen leds av konsulter som har över 25 års erfarenhet av arbete med HACCP i livsmedelsföretag i ledande roll och som myndighetsinspektör/GFSI godkänd revisor

Omfattning

1 dag – live online kl. 9.00-15.00.

Pris

Pris medlem Kvalitet OnLine: 3900 kr/deltagare

Ej medlem: 4400 kr/deltagare

Samtliga belopp är ex. moms

Frågor

Kontakta Kvalitera AB på mejl utbildning@kvalitera.se eller telefon 070-220 88 35