Den 9 februari 2021 var det dags för nätverksträffen HACCP för IP Livsmedel. Morgonens föreläsare och expert var Anna Linse Löfgren, revisor på Intertek.

Ett tiotal deltagare från flera olika spännande företag deltog på denna träff inom nätverksgruppen IP Livsmedel.

Vad tyckte deltagarna?

På frågan “Vad tyckte du – blev dina förväntningar uppfyllda?” blev betyget 4,3 av 5,0.

På frågan “Vad tyckte du om att ha onlinemöte i Zoom?” blev betyget 4,6 av 5,0.

Sagt från en deltagare: “Mycket information och bra övningar med genomgång av flödesscheman samt hur man skriver in varje produkt och produktgrupp.”

Mötet i korthet
 • Mötet inleddes med att Lena hälsade välkomna och presenterade dagens program.
 • Anna presenterade sig och sin roll som revisor och globalt ansvar för certifiering av ledningssystem för livsmedelssäkerhet (ISO 22000 och FSSC22000) på Intertek.
 • Anna fortsatte med att hålla sin föreläsning om HACCP i IP Livsmedel
  • Anna berättade om hur man definierar omfattningen av sin HACCP-plan genom att titta på vad som ingår, vilka processer och vilka produkter/produktgrupper som ska ingå.
  • Tänk på att dokumentera hur ni har tänkt när ni avgör vad som CCP och inte.
  • Kom ihåg att stödmaterial är just stödmaterial, fokusera på er egen verksamhet. Inget är statiskt.
 • Sen var det dags för workshop och deltagarna deltagarna delades in i grupper och fick svara på följande frågor:
  • Gör produktbeskrivning för sallad respektive bröd enligt SIGILL:s mall
  • Gör flödesschema för sallad respektive bröd

Medlemmar hittar sammanställning av workshopen och mer material från träffen i vår medlemsportal! Klicka här för att komma till medlemsportalen.

Några frågor som ställdes och diskuterades under mötet
 • I HACCP-gruppen, finns det några riktlinjer på hur många som ska ingå och vilka yrkestitlar?
 • Behöver den här gruppen ha regelbundna möten eller räcker det att tex kvalitetsansvarig validerar vid behov?
 • Kan du utveckla lite om ämnet kundkrav för metalldetektor?

Medlemmar hittar svar på frågorna och mer material från träffen i vår medlemsportal! Klicka här för att komma till medlemsportalen.

Tack alla för ett givande onlinemöte den 9 feb!

NÄTVERKSGRUPP: IP LIVSMEDEL