DEN TYDLIGA HÅLLBARHETSSTRATEGIN HAR INNEBURIT ATT ARVID NORDQUIST HAR TREDUBBLAT SIN OMSÄTTNING!

DEN TYDLIGA HÅLLBARHETSSTRATEGIN HAR INNEBURIT ATT ARVID NORDQUIST HAR TREDUBBLAT SIN OMSÄTTNING! 1Erica Bertilsson, Arvid Nordquist HAB, Hållbarhet- & Kommunikationsdirektör
Erica berättar om vilka hållbarhetsmål och vilka aspekter man ska fokusera på och hur man gör målen mätbara.