Expert/gruppledare IP Livsmedel: Christina Jalneskog, Cick’it kvalite’ Support & Utveckling f.d. revisor

FÖRDJUPNING I ÅTERKALLELSE, MASSBALANS,SPÅRBARHET,
4 MAJ
Återblick, Onlinemöte

Återigen högt betyg på våra möten i Zoom 4,5 av 5,0.
Sagt från deltagare “Bra genomgång och workshop där man fick diskutera ett case.”, “Ni är väldigt bra och proffsiga. Tack för en bra utbildning!”. 

MASSBALANSBERÄKNING?
Fråga gällande massbalansberäkning inkom under mötet; Behöver man räkna massbalans?
Christina Behm Velenik, Sigill Kvalitetssystem AB svarar: Nej, men det ska dock finnas underlag för att revisorn ska kunna göra det, dvs för de företag med produkter som har särskild info/märkning och/eller påståenden som rör hur råvaran hanteras.

Genomgång av följande: Återkallelse, massbalansberäkning och spårbarhet  – IP Livsmedel. 

Konsult/fd revisor inom IP livsmedel Christina Jalneskog gick igenom grunderna i spårbarhet, återkallelse och massbalans. 

 • Spårbarhet, intern och extern. Vad krävs?
 • Rutin för spårbarhet och återkallelse.
 • Återtag. Samarbete med kunder, revisorer och ev. myndigheter. 
 • Vad är massbalans?

Vi avslutade med en workshop där vi gick igenom ett praktiskt exempel. 

🔗Bra länk: Livsmedelsverket/IP Sigill: Spårbarhet – information till livsmedelsföretagare


Medlemmar hittar mer material från träffen i vår medlemsportal! Klicka här för att komma till medlemsportalen.


 Mötet i korthet:

 • Under träffen deltog femton personer med stor geografisk spridning över landet.
 • Lena berättade om nätverket, kommande träffar och visade hur man använder workplace. 
 • Christina Jalneskog  konsult/ fd revisor inom IP-livsmedel höll en genomgång om spårbarhet, massbalans och återkallelse. 
 • Workshop/grupparbete med ett praktiskt case. Gruppledare Christina Jalneskog.
 • Frågestund. De besvarade frågorna kan du hitta på medlemsportalen

Några frågor som ställdes under mötet:

 • Finns det någon mall för hur man räknar massbalans? När behöver man beräkna massbalans. 
 • När behöver man kontakta myndigheter och när räcker det att kontakta revisor på certifieringsorgan? Vilka myndigheter är det som man ska kontakta i första hand?
 • Återkallelse Test. Vad gäller, behöver man ringa kunder? 

Medlemmar hittar svar på frågorna och mer material från träffen i vår medlemsportal! Klicka här för att komma till medlemsportalen.

maj 4 @ 08:30
08:30 (2h)

Online