EVENEMANG

KOMMANDE ONLINEMÖTEN OCH FYSISKA TRÄFFAR

EVENEMANG 1


Onlinemöten och fysiska träffar
Nu när nätverksträffarna blivit inställda kommer vi att ha många olika tematräffar Online. alla medlemmar i hela Sverige på en och samma gång. Är du inte medlem – har du möjlighet till att testa gratis i mån av plats!

Kvalitet OnLines medlemsportal Workplace - nätverka digitalt!
Kvalitet OnLines medlemsportal Workplace fyller nu en stor funktion då vi inte vill umgås ”på riktigt”. Här kan du diskutera frågor, tipsa om möjligheter och förbättringar och få nya infallsvinklar på det dagliga arbetet. Du kan använda såväl dator som mobil, och har alltid nätverket nära till hands.

Vill du också testa/bli medlem  – Anmäl dig här!