Vi hjälper dig

Knyta kontakter & utbyta erfarenhet

Med andra Chefer

Kvalitet OnLine är nu Aquatiq

1 december 2021 – Norska Aquatiq AS köper Kvalitet OnLine! (Svenska Kvalitetssytem AB)
– läs mer här 

KVALITET ONLINE

Låt oss bygga relationer och skapa värde tillsammans

KVALITET ONLINE
Är nätverket för dig som arbetar professionellt med kvalitets- och verksamhetsutveckling. Som chef är du många gånger ensam vid beslut. Du har dessutom ständigt kravet på dig att hänga med i utvecklingen. Då kan det vara skönt att prata med personer som är eller varit i liknande situationer.

Vi tror på värdeskapande tillsammans – det går inte att vara bäst på allt!
Vårt samhälle idag strävar mot att vi inte ska behöva andra. Alla ska kunna självförverkliga sig och kunna göra fria val. Vi vet att vi mår bra av att behöva andra och att själva vara behövda. Förväntningarna förändras i takt med samhällsutvecklingen. Idag förväntas en chef veta mer inom betydligt fler områden än förr. Därför behöver vi bygga relationer med människor vi litar på. Låt oss bygga relationer och skapa värde tillsammans – då blir vi bättre! Läs mer om våra nätverk . 

Våra nätverksgrupper inom livsmedel har varit igång sedan 2010!

Kvalitet OnLine hjälper dig att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med andra chefer!

Våra Nätverk

Vi tror på värdeskapande tillsammans!
Det går inte att vara bäst på allt!
Kvalitet OnLine hjälper dig att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med andra chefer!

FYSISKA OCH DIGITALA TRÄFFAR

KVALITET ONLINE LIVSMEDEL

FÖR LIVSMEDELSBRANSCHEN

Hållbarhet

Fördelarna med Kvalitet OnLine

Kvalitet OnLines medlemsportal Workplace fyller nu en stor funktion och kommer även att göra det framledes.

Här kan du diskutera frågor, tipsa om möjligheter och förbättringar och få nya infallsvinklar på det dagliga arbetet. Du kan använda såväl dator som  mobil, och har alltid nätverket nära till hands.

Fråga våra experter

Som medlem i Kvalitet OnLine kan du ställa frågor till våra revisorer och experter. Du kan ställa frågan anonymt.

Frågor och svar publiceras i efterhand på portalen.

Få special erbjudanden

Som medlem i Kvalitet OnLine har du tillgång till många uppskattade medlemserbjudande