Kvalitet OnLine

Tillsammans är vi bättre!

KVALITET ONLINE
Är nätverket för dig som arbetar professionellt med kvalitets- och verksamhetsutveckling. Som chef är du många gånger ensam vid beslut. Du har dessutom ständigt kravet på dig att hänga med i utvecklingen. Då kan det vara skönt att prata med personer som är eller varit i liknande situationer.

Vi tror på värdeskapande tillsammans - det går inte att vara bäst på allt!
Vårt samhälle idag strävar mot att vi inte ska behöva andra. Alla ska kunna självförverkliga sig och kunna göra fria val. Vi vet att vi mår bra av att behöva andra och att själva vara behövda. Förväntningarna förändras i takt med samhällsutvecklingen. Idag förväntas en chef veta mer inom betydligt fler områden än förr. Därför behöver vi bygga relationer med människor vi litar på. Låt oss bygga relationer och skapa värde tillsammans – då blir vi bättre! Läs mer om våra nätverk . 

Våra nätverksgrupper inom livsmedel har varit igång sedan 2010!

Kvalitet OnLine hjälper dig att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med andra chefer!